Contacto

Poñemos á sua disposición o seguinte formulário de contacto para que nos faga chegar calquera consulta, suxestión ou queixa que precise.

Nome e apelidos *
Telefono *
Email *
Localidade
Asunto *
Mensaxe *

Colexio Alba | Esperanto, 8 - CP 36204 Vigo (Pontevedra) | Tel.: 986 413 933 - Fax.: 986 411 810 | cpr.alba@edu.xunta.es