Seguro Escolar

O Colexio ten contratado un seguro de accidentes e responsabilidade civil do alumnado Este seguro cobre os accidentes producidos no tempo da xornada escolar. Así, considerase accidente escolar toda lesión corporal que sufra o asegurado con ocasión de actividades directa ou indirectamente coa súa condición de estudiante.

Para poder recibir atención médica é preciso emitir, previamente, un parte de accidentes desde a Secretaría do colexio.

A atención médica dos/as alumnos/as accidentados préstase no Centro Médico el Castro (Perpetuo Socorro).

Os/as alumnos/as de 3º e 4º de E.S.O. dispoñen do seguro escolar da Seguridade Social. Estes estudiantes, poderán acudir ós Centros Públicos do Sistema Nacional de Saúde.