Comedor

O  Colexio  ten  contratado  este  servizo  coa  empresa ARUME.  Os  alumnos/as  que  o  desexen  poden  solicitar   este  servizo, ben  de  maneira  continuada  ó  longo  do  curso  ou  en  días  soltos. No caso de quedar esporádicamente, deberán anotarse na Secretaría antes das 14:00h. do día anterior (requisito do proceso de Liña fría)

Os pais poderán recoller ós seus fillos dende as 15:30h. ata as 16:00 horas. A  partires  desta  hora poderanse incorporar ás  actividades  extraescolares  ou  asistir  á  biblioteca  ou  ao  estudo  programado.

No caso de Infantil e 1º e 2º de Ed. Primaria, cada familia disporá de dous carnets que deberán presentar, obrigatoriamente, á hora de recoller aos seus fillos. Ese mismo carnet entregarase a aqueles alumnos de secundaria aos que os seus titores legais autoricen a abandonar sos o centro, antes das 16h.

Con  anterioridade,  a  empresa   informa  do   menú  de  cada  día  do  mes, de maneira  que os  pais/nais  estean  enterados  e  poidan  organizarse   mellor  coas comidas  na  casa  mantendo  o  equilibrio  nutritivo  aconsellable  nestas  idades.

Existe a posibilidade de adaptar o menú ás necesidades médicas ou relixiosas dos nosos alumnos.

Os  alumnos/as  que  disfrutan  do  servicio  do  Comedor  son   atendidos  en  todo  momento por profesores  que  se  ocupan  deles  ata  que  a  súa  familia  os  recolla.

A  hora  da comida  comporta  un  importante  traballo  educativo como é  a  aceptación  por  parte  dos alumnos  dunha  dieta  variada, unha  aprendizaxe  das  normas  relacionadas  con  este espacio e unha autonomía sobre  todo  dos  máis  pequenos.