Biblioteca

A Biblioteca  do  Colexio  está  a  disposición   de  todo o  alumnado  para  facer  consultas ,  preparar  traballos ou  levar  á  casa  os  libros  que  eles consideren  oportunos.

A  Dirección  do  Centro  establece  unhas  normas  para  o  seu funcionamento .

Funcionará   todos os días  de  16 h.  a  18 h., e sempre estará  atendida  por  un  profesor do  Colexio.