Aula Matinal

A Aula  Matinal é  un  servizo  que o Colexio  ofrece  para  que os  pais/nais  do  noso  alumnado  podan  conciliar a  vida  laboral  e  familiar. Este  servizo  consiste  na  atención  e  coidado  dos  nenos/as  antes   do  comezo  das  clases. Na  aula Matinal os/as  alumnos/as  farán  diferentes  actividades : xogar, ler, debuxar etc.

O horario será de 7:30h. ás 9:00h., con opción de almorzo.

Pódese disfrutar do servizo de maneira continuada, ou en  días  determinados, según as necesidades familiares.