Actividades Extraescolares

As actividades extraescolares do centro estarán organizadas polo colexio ou pola ANPA.

A principio de curso informarase da oferta das mesmas e terá lugar o periodo de inscrición.