Órganos de Goberno

EQUIPO DIRECTIVO

Director: Perfecto Leirós Valverde
Xefa de estudos: Margarita Pérez Gómez
Secretaria: Lucía González Carballás

PERSOAL de ADMINISTRACIÓN e SERVIZOS

Administración: Lourdes Domingo Vilas
Serv. Auxiliares: Roberto Pérez Costas

ANPA (Asociación de nais e pais)

Presidenta: Paula Alén Alonso

Vicepresidenta: Begoña Mª Lago Rodríguez

Secretaria: Montserrat Álvarez Labrador

Tesorero: José Ángel Castrillón González

Vocales: Begoña Vilas Gómez, Sonia Fernández Fidalgo, Julia Gil Lemos, Cecilia Macho Muñoz

CONSELLO ESCOLAR

Presidente: Perfecto Leirós Valverde
Titularidade de Centro: Mª Paula Rodríguez Amenedo, Marta Álvarez Pazos e Miguel Álvarez Barral.
Profesores: Margarita Pérez Gómez, Javier Carrera Soto, Sonia Álvarez García e Raquel Alonso Doval.
P.A.S: Roberto Pérez Costas
Pais/nais: Mª de los Ángeles Álvarez Mera, Claudia Jimena Vega Martínez,  Begoña Mª Lago Rodríguez, Mª del Mar Castrillón González
Alumnos/as: Noa Casal Álvarez e Elena Vila Rivero.

Tamén pode atopar o listado do equipo de orientación e docente (Infantil, Primaria, Secundaria) nos seus correspondentes apartados.