Instalacións e Equipamento

As instalacións do Colexio Alba reúnen as condicións hixiénicas, acústicas, de habitabilidade e seguridade que se sinalan na lexislación vixente, sendo concebidas en función das necesidades (afectivas, de autonomía, de movemento, socialización, fisiolóxicas e de descubrimento) dos nenos/as e do resto da Comunidade educativa.

Espazos abertos

 • Patio de 2000 m2 .
 • Pista de fútbol e baloncesto
 • Zona cuberta para os días de chuvia.
 • Parque infantil cuberto con chan de seguridade.
 • Zona de areal con árbores
 • Porta de acceso exclusiva para Ed. Infantil.

Espazos pechados

 • Ascensor
 • 2 aulas por curso dende 3 anos ata 4º da ESO
 • Ximnasio con vestiarios de nenos e nenas con duchas
 • Biblioteca e estudio
 • Comedor
 • Sala de Audiovisuais e Música
 • Sala de usos múltiples para Ed. Infantil
 • 2 aulas de Apoio
 • Aula de Informática
 • Laboratorio
 • Aula de Tecnoloxía
 • Aula de Ed. Artística
 • Baño de minusválidos