Horarios

Estas indicacións horarias refírense sempre a días lectivos (de luns a venres excepto os días festivos ou períodos vacacionais).

HORARIO ESCOLAR

Infantil :
3 anos : 9:00 a 14:00h.
4 e 5 anos : 9:00 a 14:00 h.

Primaria :
9:00 a 14:00 h.

Secundaria :
9:00 ata a hora fixada para cada curso.

SECRETARÍA
Mañá : 9:00 a 15:00 h.
Tarde : 16:00 a 18:00 h.

O horario durante o VERÁN queda da seguinte maneira:

* Ata o 29 de xuño: de 9 a 15h e de 16 a 18h.

*Xullo: 2 ao 13: de 9 a 13h.

           16 ao 31: de 9 a 11h.

*Agosto: 1 ao 17: de 9 a 11h.

               20 ao 31: de 9 a 13h.

BIBLIOTECA e ESTUDIO
16:00 a 18:00 h.

UNIFORMES

Do 3 ao 14 de setembro: de 9 a 12h  e  de 16 a 18h.

Do 17 ao 28 de setembro:

* Mañás: Martes e Venres de 13 a 14h.

*Tardes: Martes, Xoves e Venres de 16 a 18h.