Horario de venda de uniformes

O horario de venda de uniformes que se manterá ao longo de todo o curso será o seguinte:

* Mañás: Luns e Mércores de 13 a 14h.

*Tardes: Luns e Mércores de 16 a 18h.