English Summer School 2018

Kith, durante as vacacións, ofrece un programa divertido e cheno de motivación para que os nenos poidan mellorar o seu nivel de inglés oral e divertirse.

O English Summer School vai dirixido a nenos e nenas de 3 a 12 anos, xa sexan alumnos do centro ou externos, do 2 ao 27 de xullo.

HORARIO: De 9:00 a 13:30h

ACOLLIDA (GRATIS): De 8:00 a 9:00h.

PERMANENCIA (GRATIS): De 13:30 a 14:30h.

Para máis información, consultade na Secretaría.