Becas e axudas para alumnos con necesidade específica de apoio educativo

Descrición

Becas e axudas para alumnos con necesidade específica de apoio educativo

Modalidades

  • Axudas e subsidios para alumnado con necesidade específica de apoio educativo derivada de discapacidade ou trastorno grave de conducta.
  • Axudas para programas complementarios a alumnos con necesidade específica de apoio educativo asociada a altas capacidades.

Destinatarios

Alumnos escolarizados en centros educativos españois que acrediten a necesidade específica de recibir apoio educativo e reúnan os requisitos establecidos.

Requisitos

  • Xerais: acreditar a necesidade específica de apoio educativo, de acordo co requerido nas bases da convocatoria para distintas situacións e tipos de axudas a conceder.
  • Económicos.

Dotación

A cuantía a conceder terá distintos compoñentes, en función dos requisitos e circunstancias do solicitante.

Para consultar os prazos e documentación necesaria, pinchade aquí.