Secundaria

Aínda que a finalidade curricular é que adquiran os coñecementos necesarios en materias humanísticas e científicas, no noso centro imos máis alá formándoos en valores coma o respecto aos demais e a si mesmos, a responsabilidade, a constancia e o esforzo, imprescindibles nunha etapa tan sensible coma esta.

1. CADRO PEDAGÓXICO

Álvarez Troncoso, Manuel – Profesor de Matemáticas e Física

Álvarez Troncoso, Patricia – Profesora de Francés

Camesella Sousa, Enrique – Profesor de Ciencias e Tecnoloxía

Durán Abollo, Carlos – Profesor de Inglés

González Carballas, Mª Lucía – Profesora de Lingua Castelá e Lecturas dirixidas

González Fernández, Xaqueline – Profesor de Matemáticas e Física

Leirós Valverde, Perfecto – Profesor de Lingua castelá

Martínez Adega, Eva Mª – Profesora de Lingua Galega

Montes Arias, Andrea – Profesora de Música

Nieto Suárez, Marina – Profesora de Bioloxía

Padín Losada, Jorge – Profesora de Matemáticas

Pérez Gómez, Margarita – Profesora de Sociais

Sestelo Villafines, Elena – Profesora de Historia

Valle Martínez, Nuria – Profesora de Plástica e Relixión

Veiga Martínez, Alberto – Profesor de Educación Física

Veiga Teijeira, Juan José – Profesor de Bioloxía e Física-Química

2. TiTORÍAS

1ºA .- Margarita Pérez Gómez

1ºB .- Nuria Valle Martínez

2ºA .- Enrique Camesella Sousa

2ºB.- Patricia Álvarez Troncoso

3ºA .- Alberto Veiga Martínez

3ºB .- Carlos Durán Abollo

4ºA .- Elena Sestelo Villafines

4ºB .- Perfecto Leirós Valverde

3. HORARIOS

A hora de entrada para todo o ciclo de Ensinanza Secundaria Obrigatoria é as 09:00 da mañá. O horario de saída será o fixado para cada curso.

4. UNIFORME

O uniforme será obrigatorio.

5. SERVIZOS

  • Aula matinal
  • Comedor
  • Biblioteca e estudo
  • Departamento de Orientación
  • Reforzo educativo

6. ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES Segundo oferta anual, que se comunicará ó principio do curso.