Primaria

Respondendo ao noso obxectivo de “ensinarlles a aprender”, cobran unha maior relevancia os métodos de aprendizaxe cooperativo e por proxectos.  Así mesmo, poñemos ao alcance do noso alumnado as tecnoloxías máis actuais como unha maneira de complementar e axudar na súa formación integral e no desenvolvemento das súas actividades de investigación.

1. CADRO PEDAGÓXICO

COORDINADORA 1º CICLO: Marta Álvarez Pazos

Titor 1ºA – Javier Carrera Soto 

Titora 1ºB – Raquel Alonso Doval

Titora 2ºA –   Marta Álvarez Pazos

Titora 2ºB –  Sonia Álvarez García

COORDINADORA 2º CICLO: Carla Meleiro Simón

Titora 3ºA – Carla Meleiro Simón

Titor 3ºB – Miguel Álvarez Barral

Titor  4ºA – Jaime Molares Coderque

Titora 4ºB – Mª del Carmen Rodríguez Casas

COORDINADORA 3º CICLO: Mª José Bravo Chaves

Titora  5ºA – Nuria Carnero Mata

Titor 5ºB – José Luis Gómez Quintas

Titora 6ºA – Laura Almuiña Lago / Beatriz Costal González / José Carreiro Fernández

Titora 6ºB – Cecilia Otero Vidal / Mª José Bravo Chaves

Outros mestres

Mestra de inglés – Sandra Villar Otero

Mestra de Inglés e Música – María González Reverter

Physical education: Miguel Torrado Mariñas e Pablo Callejas Moraga

2. HORARIO

Todo o curso: 09:00 a 14:00

3. UNIFORME

O uniforme será obrigatorio. Os alumnos/as de 1º e 2º de Primaria levarán o mandilón do colexio.

4. SERVIZOS

  • Aula matinal
  • Comedor
  • Biblioteca e estudo
  • Departamento de Orientación
  • Campamento Urbano

5. ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES

Consulte a oferta de actividades extraescolares para primaria.