Calendario Escolar

VACACIÓNS

Nadal: Do 24 de decembro ao 7 de xaneiro, ambos incluidos

Entroido: 4, 5 e 6 de marzo de 2019

Semana Santa: Do 15 de abril ao 22 de abril, ambos incluidos

Último día de clase: 21 de xuño de 2019

DÍAS NON LECTIVOS

7 de decembro (Día do ensino)

29 de marzo (Día concedido pola Inspección educativa)

FESTAS DO COLEXIO

Excursións:Pendente de data

Festival: 14 de xuño (Sempre que o tempo o permita)